Infobrev januari 2023/Info letter January 2023

Nu har januari 2023 snart passerat alldeles för fort. Det har varit blandat mellan varmt och kallt vilket påverkar värmen i elementen. Det är viktigt att tänka på att den isolering som finns i undercentralen bredvid era ytterdörrar finns kvar för att inte riskera att vattenrören fryser på vintern. Två ur styrelsen håller på att […]

Infobrev december /info letter December

Om ni mejlar styrelsen svarar vi dem på styrelsemötet som sker en gång per månad. Vid akuta ärenden kontakta Fenix på 08 208 208 eller på info@fenixab.se. Frågor och svar finns på hemsidan https://www.brftravgatan.se/ och i Bopärmen https://www.brftravgatan.se/boende/boparmen/ Föreningen har under en period haft problem med återvinningen av papper, plast, kartong och metall. Kommunen har […]

Info brev Oktober/Info letter October

Denna månad har styrelsen följande information till er boende. Avgiften för bostadsrätterna kommer vara desamma tillsvidare då vi har god ekonomi i föreningen. Det pågår förhandlingar med Hyresgästföreningen gällande hyrorna för våra hyresgäster. Upplever ni att det är kallt hemma? Om elementen är kalla finns det information i Bopärmen på sida 19 om hur man […]