Läcka i varmvattenrör

För närvarande har vi en läcka i varmvattenrören i gård C, Travgatan 39 – 61 som är berörda. Detta är felanmält och tekniker är på väg.