I vissa fall krävs styrelsens godkännande innan en renovering eller ombyggnation påbörjas i din lägenhet eller på den mark som tillhör lägenheten. I vissa fall kan även bygglov från Kommunen krävas.

När styrelsens godkännande behövs ska boende lämna in en ritning och förklaring över vilka förändringar som ni vill göra. Detta ska ske i god tid innan arbetet påbörjas.

Styrelsen tittar igenom ritningen , kontrollerar att inga hinder för förändringen föreligger. Styrelsen kan behöva begära kompletterande förklaringar eller expertutlåtande (t.ex. från byggkonstruktörer angående bärigheten av bärande väggar mm).

Skulle man påbörja arbetet innan ett godkännande kan styrelsen kräva att ni återställer de förändringar ni gjort.

Här kan du ladda ner våran mall för anmälningar om förändring.

Anmälan lämnas i styrelsens brevlåda på Travgatan 6 eller skickas med e-post till info@brftravgatan.se

Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när ni utför bullerstörande arbeten i eller kring lägenheten. Informera närmaste grannar. Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

Mindre förändringar får ni göra i lägenheten så som att måla om och tapetsera.

Vill ni lägga nya golv eller önskar göra andra förändringar måste ni ha styrelsens tillstånd.

Renoveringarna ska vara fackmannamässigt utfört. Vid avflyttning kan ni bli skyldig att återställa lägenheten efter normer.

Om ni vill ha markis så väljer ni själva mönster men håll er till någon/några av följande färger:

Mörkgrå: NCS S7000-N                                               

Mörkblå: NCS S7020-R90B

Vit: NCS S0500-N                                                         

Svart: NCS RAL7024

Beige: NCS S2005-Y80R                                               

Vinröd: NCS RAL3011

Vänligen kontakta styrelsen innan ni sätter upp markis. 

Vid invändig renovering/ombyggnad där ni ska ta ner eller sätta upp väggar krävs alltid styrelsens godkännande. Blankett finns här

Köksrenovering

Har ni avsikt att ändra i befintlig konstruktion gällande vägg, ventilation och/eller ändra rörledningar krävs styrelsens godkännande.

Se till att dessa arbeten utförs av certifierade och godkända hantverkare. Alternativt kan en besiktning som bekostas av bostadsrättsägaren behövas för att säkerställa att arbetet är korrekt utfört.

Övrigt inomhus

Mindre förändringar får alltid göras i lägenheten. Ni får till exempel; tapetsera och måla om invändigt lägga nya golv, byta innedörrar, sätta upp nya köksskåp eller byta ut vitvaror i köket, .

Vid omtapetsering, målning av väggar och tak samt inläggning av nytt golv ska arbetet vara fackmannamässigt utfört.

Kontakta alltid styrelsen om ni är osäker.

Ventilationen i vår förening drivs av en fläkt på taket. Varje lägenhet har sin egen fläkt som driver samtliga ventilationskanaler till badrum och kök.

Spiskåpan får endast ha ett spjäll som öppnas och stängs. Sådana spiskåpor finns oftast i större butiker eller i beställningssortimentet. T.ex. kan du använda Franke System. De spiskåpor som fungerar i våra lägenheter är:

Franke 1221B-16, Franke 392-16, Franke 722-16 och Franke 602-16. 

Efter installation av ny spiskåpa måste luftflödet ställas in korrekt. För att göra detta behöver ni kontakta förvaltaren Fenix AB.

ALL uppbyggnad av altan, uppsättning av markis, uppsättande av staket, byggande av trall samt plattsättning godkännas av styrelsen. Blankett finns här

Att ändra utseendet på fram- eller baksidan med t.ex. stenläggning eller rabatter är upp till var och en att bestämma över. Det är ej tillåtet att plantera växter för nära fasaden, för att minska risken för vattenskador. 

Förråden är målade med följande färgkod: Grå: S1502-Y

Ta gärna kontakt med styrelsen om du är osäker på vad som gäller samt informera gärna dina grannar om dina planer. 

Ritning över hur man bygger altan

Ladda ner pdf

Ytterdörr

Bostadsrättsinnehavare får byta ytterdörr. Styrelsen önskar få mejl innan ni byter dörr på mejl till info@brftravgatan.se Ni får välja vilken dörr ni vill men, den ska hålla sig till följande färgkoder:

Vit: NCS S 0500-N                                 

Brun: NCS S7020-Y40R

Grå: NCS S7000-N

Notera att endast ytterdörren tillhör lägenhetsinnehavaren!

Övriga dörrar samt fönster

Balkongdörr/altandörr, förrådsdörrar samt fönster tillhör föreningen och får inte bytas eller förändras.  Skulle sådana dörrar eller fönster gå sönder/skadas ska felanmälan göras till vår förvaltare.