Överlåtelse av bostadsrätt

Vid planer på försäljning ska borättshavaren meddela detta till förvaltaren Fenix AB. Föreningen kommer då att beställa en besiktning av lägenheten för att kontrollera att de delar som föreningen ansvarar för är i gott skick. Detta inkluderar ventilation, avlopp, värme, mm.

När bostadsrätten säljs, ska ett exemplar av fångeshandlingen (överlåtelseavtal, gåvobrev, bouppteckning) skickas till styrelsens förvaltare. Styrelsen har gett Förvaltaren mandat att godkänna in- och utträdesansökan. Om bostadsrätten är pantförskriven måste denna först avnoteras. Om köparen skall överta lånet måste långivaren skriftligen godkänna detta.

Se också sidan avgifter för överlåtelse- och pantsättningsavgifter.