Underhållsansvar

Enligt nämnda bestämmelser skall den ansvarige, det vill säga föreningen eller bostadsrättsinnehavaren, vidta de reparationer och underhållsåtgärder som krävs och svara för medförda kostnader. Underhållsansvaret gäller oavsett om skadan orsakats av eget alternativt, annans vållande eller genom en olyckshändelse. Huvudregeln är att ni på egen hand skall hålla lägenheten i gott skick. Begreppet ”gott skick” specificeras inte ytterligare utan bedöms utifrån husens ålder etc. Ni ansvarar vidare för att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.

 • Yttre underhåll och reparationer.
 • Underhåll och reparationer av garage och carport.
 • Yttre skador vid inbrott.
 • Värmesystem.
 • Vattenledningar och avloppsledningar.
 • TV- och kabelledningar (inte sladdar och dekoder).
 • Reparation av vattenskador p.g.a. läckande vattenlednings- eller värmesystem.
 • Reparation av takfläktar.
 • Allt inre underhåll, t.ex. golv, väggar, tak, dörrar, köksinredning, spis, kyl, frys, elarmatur, strömbrytare och badrumsinredning.
 • Ytterdörr med tillhörande karm.
 • Reparation av kranar och tätningar.
 • Justering av spolanordning i WC-stolar och rensning av vattenlås.
 • Fönsterglas.
 • Vattenskador, sådana som beror på annat än läckande vatten- eller värmesystem, t.ex. orsakade av disk- eller tvättmaskiner eller trasiga våtrumstapeter. Installation av disk- eller tvättmaskiner skall utföras av en auktoriserad firma/person.
 • Brevlåda.
 • Alla skador (även yttre) som vållats av den boende eller beror på hans vårdslöshet eller försummelse.
 • Alla egna om- och tillbyggnader av din bostad oavsett om det har utförts av dig eller någon tidigare innehavare.
 • Brandvarnare ska enligt lag finnas i lägenheten och naturligtvis kontrollerar du med jämna mellanrum (1 gång i månaden) att den fungerar.
 • Alla boende uppmanas att inte hälla stekflott i slasken eller toaletten. Låt det stelna och släng det i stället i hushållssoporna.

Detaljerad beskrivning se föreningens stadgar.

Om ni råkar ut för vattenskada, ring omedelbart in till felanmälan och ert försäkringsbolag. Råkar ni ut för vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta dessutom kontakt med er granne.

Ni ansvarar för reparationen av skadan om den uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse från dig eller någon som hör till ert hushåll eller gästar dig alternativt utför arbete för er räkning.

Packningar för vattenkranar, vattenlås etc. ligger på bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Alla vattenkranar och blandare till dusch, bad, handfat, mm måste vara försedda med backventil. Annars kan kallvatten, som har högre tryck, tryckas ut i varmvattenskretsen, vilket leder till varmvattenproblem för andra boenden. De flesta kranar och blandare av kända kvalitetsmärken är försedda med backventil, men kolla alltid.

Vid all ombyggnad som innefattar elektricitet och/eller vatten och avlopp ska arbetet utföras av en fackman i respektive bransch. Det innebär att den som utför arbetet ska ha relevant kunskap om arbetets utförande. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för eventuella skador som uppstår till följd av bristfälligt utförda arbeten.

För arbeten med elektricitet gäller särskilda bestämmelser. Du får till exempel byta ut befintliga vägguttag eller strömbrytare mot likvärdiga om du har kunskap att göra detta.

Du kan läsa mer om vilka el-arbeten du får och inte får göra själv på  Elsäkerhetsverkets hemsida www.elsakerhetsverket.se

För våtutrymmen, såsom badrum, gäller särskilda regler enligt Boverkets föreskrifter samt Byggkeramikrådets respektive Golvbranschens Våtrumskontrolls rekommendationer. Det är viktigt att renovering genomförs av behöriga fackmän.

Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag innan du renoverar ditt badrum. Du kan som bostadsrättshavare vara ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktigt utförda arbeten i våtutrymmen.

Det är föreningen som förvaltar ventilation och värme i lägenheterna. Ni som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst behöver rapportera till förvaltaren om ni har problem med värmen och/eller ventilationen i er lägenhet. 

Inga ingrepp eller förändringar i ventilationsanläggningen får genomföras som kan störa dess funktion eller på annat sätt försämra lägenhetens ventilation.

Inga ingrepp, eller ändringar i uppvärmningssystemet får genomföras utan styrelsens godkännande. Det innebär att ni inte får byta ut eller göra ändringar i radiatorer (element) och rörledningar för värme. Vårt värmesystem är noga intrimmat för att fungera jämnt. Minsta förändring stör systemet, vilket påverkar både dig och dina grannar som antingen får för varmt eller för kallt. 

Blir inte radiatorerna varma eller är det bara ena halvan som blir varma har det troligtvis samlats luft i radiatorn. Skaffa en luftningsnyckel och vrid med den försiktigt på luftningsventilen som sitter högst upp längst bort från termostaten på radiatorerna. Släpp ut luften tills vatten börjar spruta ur ventilen. Stäng därefter ventilen noga. Använd en trasa och ett kärl under för att undvika att det stänker på väggar och golv. Värmesystemet fyller själv på med nytt vatten. Du kan kontakta förvaltaren om du ändå är osäker på hur man luftar elementen.

Vid funderingar är ni välkomna att kontakta förvaltaren.