Ordförande: Jan Ögren

Vice ordförande: Jens Ankargrip

Kassör: Alexandra De Geer

Sekreterare: Therese Nord

Ledamot: Ann-Kathrin Blomkvist

Ledamot: Reidar Bygren

Ledamot: Thomas Tallenberg

Suppleanter: Fadi Sabah och Estathios Andrianopoulus

Kontakt med styrelsen: info@brftravgatan.se

Kontakt med valberedningen: val@brftravgatan.se  Valberedning består av Pernilla Tallenberg  och Malin Lindh och de kommer kontakta boenden genom lapp i lådan eller/och personliga besök