Brf Travgatans Parkeringspolicy

För att ställa er i kö till parkeringsplats kontakta vår ekonomiska förvaltare, Fenix Fastighet AB

Som boende kan du stå i kö för tex en garageplats även om du har en p-plats. Varje hushåll får hyra max 2 platser oavsett typ av plats. Man kan dock inte hyra både garageplats och carport samtidigt

Telefonnummer: 08-20 82 08. Telefontid vardagar mellan 08:00 – 17:00.

Föreningen äger parkeringsplatser för de boende i föreningens fastigheter. Det finns ett begränsat antal platser. Syftet med föreningens parkeringspolicy är att möjliggöra rättvis fördelning av föreningens parkeringsplatser. Parkeringsplatser hyrs av boenden och är helt frikopplade från lägenheterna. Dvs. de följer inte med vid en flytt, försäljning, eller överlåtelse.

 

 

Felparkerade bilar ska anmälas till ISecure på telefon 08-353030

De som kan hyra parkeringsplats är bostadsrättshavare i föreningen, hyresgäster eller andra stadigvarande bosatta i föreningens fastigheter. För dessa använder vi termen boende.

Flera boende kopplade till en lägenhet räknas som en i avseenden gällande turordning och rätt till parkeringsplatser.

Parkeringsplatserna är avsedda för trafikdugliga bilar som ägs eller disponeras av boende. Inga parkeringsplatser får används för andra ändamål, så som t.ex. förråd. En parkeringsplats eller ett garage får aldrig hyras ut i andrahand.

Parkeringsplatserna är indelad i fyra olika kategorier:

  • utomhusparkering
  • carport
  • mc-garage
  • garage

Varje kategori har en egen kö. Föreningen tillämpar ett kösystem där längst tid i kön avgör vem som står först. När ledig parkeringsplats uppstår i en av kategorierna, är det den boende som står först på den kölistan som tillfrågas. Om boende avböjer erbjuden plats behåller man sin plats i kön och därefter erbjuds nästa boende i kön. Boenden anmäler skriftligen till förvaltaren vilka kategorier man vill köa till. Endast en boende från varje lägenhet kan stå i en och samma kö, men det går att köa till flera köer samtidigt.

Vid önskemål om byte av parkeringsplats och/eller kategori sker tilldelningen genom att köa precis som ovan. Förvaltaren skickar en skriftlig bekräftelse när en boende ställer sig i en kö. Förvaltaren skickar ut erbjudande av ledig parkeringsplats med brev till boendes brevlåda på Travgatan. Vid förfrågan har boende viss tid på sig att svara för att inte mista erbjudandet.

Boende kan hyra flera parkeringsplatser om föreningen har outhyrda parkeringsplatser och förutsatt att boende disponerar minst två personbilar. En boende får hyra flera utomhusparkeringsplatser, men högst ett garage eller en carport. Råder full beläggning av föreningens parkeringsplatser och annan boende som ännu inte har någon plats ansöker om sådan, kommer den boende som disponerar flest parkeringsplatser att få en av sina utomhusplatser uppsagda. Skulle flera boende disponera samma antal parkeringsplatser sker detta enligt först in – först ut principen. Det är inte garage/carport som boende går miste om först.

Garage: 24 st

Carport: 15 st

P-plats: 74 st

El-laddningsplats: 4 st

Mc-Garage: 4st

Föreningen tillhandahåller för närvarande 4 st platser för gäster att parkera på Besökare betalar en avgift om 7 kr/timme.

Det finns även möjlighet till gratis parkering vid skolan (Ryttargatan 350) samt på Galoppgatan finns gästparkering mot avgift.