Vår förening använder följande leverantörer:

  • Förvaltare: Fenix Fastighet AB
  • Försäkringsbolag: Brandkontoret
  • Parkeringsbolag: iSecure
  • Fjärrvärme: Fortum
  • Elnät: Eon
  • El till föreningen (gatubelysning, trappuppgångar mm): Mölndal energi AB
  • Kabel-TV/Internet: Tele2 (ComHem och Tele2 har gått ihop till ett bolag)
  • Skadedjur: Anticimex
  • Sophantering: Väsby kommun bär ansvaret. De anlitar leverantörer för olika sorters avfall. Kontakta kommunen om du har frågor

Dessutom är vi medlemmar i Bostadsrätterna.