Avgiften till föreningen

Årsavgiften till föreningen och eventuell hyra av parkeringsplats betalas månadsvis med kvartalsavier. Detta hanteras av vår förvaltare Fenix Ekonomi AB som också hanterar avisering och inbetalning av hyran för återstående hyreslägenheter. Förvaltaren erbjuder inbetalning via inbetalningskort, autogiro och e-faktura. Autogiroblanketter kan beställas från och skickas till Fenix. Vid frågor om avgifts- och hyresbetalningar hör av dig till Fenix Fastighet på tfn 08 – 20 82 08.

Avgiften höjdes den 1 januari 2024 med 25%

Från den 1 april 2024 höjs avgiften med 5%. Detta gäller även samtliga parkeringar, garage och carport.

 

P-Plats 3 690 kronor/år

Carport 6 363 kronor/år

Garage 7 863 kronor/år. 

El-Laddningsplats 4 860  kronor/år plus förbrukning

Vid överlåtelse (försäljning+köp) av lägenhets borätt tas det ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Vid pantsättning (t.ex. vid tecknande av banklån) eller förändring av pantsättningen på borätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift på max 1% av prisbasbeloppet.

Föreningen har fortfarande ett antal hyreslägenheter kvar. Dessa görs successivt om till bostadsrätter när hyresgästen flyttar ut.

Föreningens policy beträffande hyreshöjning följer Allmännyttan. Hyran för 2024 är ännu inte beslutad 

De flesta avgifterna görs till förvaltaren. När så inte är fallet ska betalning ske till föreningens bankgiro. Föreningens bank är Handelsbanken i Upplands Väsby och bankgironummer är 625-1821.