Föreningens ekonomiska förvaltare Fenix Fastighet AB kan ni kontakta för att få mäklarbild och den information ni behöver inför kommande försäljningar i vårt område.

Ansökan om medlemskap skickas till Fenix Ekonomi AB.

Fenix Ekonomi AB

08-20 82 08 Telefontid helgfria vardagar mellan kl. 08:00 – 17:00

info@fenixab.se

BRF Travgatan
C/o Fenix Ekonomi AB
Kanalvägen 3A
194 61 Upplands Väsby

faktura@fenixab.se

Brf Travgatans organisationsnummer:

769617-7208

Föreningen har 100 lägenhetet varav 3 stycken är hyresrätter och 1 lokal som styrelsen nyttjar.

Föreningen förvärvade fastigheterna 31 maj 2010 och är en äkta förening.

Fastigheterna är från 1982.

Ventilationen i fastigheterna är ett frånluftssystem och lägenheternas spiskåpa får inte ha en egen motor.

Föreningen godkänner inte en juridisk person som köpare.

Våra fastigheter ligger bredvid Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby som bedriver två grundskolor; Engelska skolan (F-9) & Sverigefinska skolan (F-9), de har även Förskoleverksamhet och Gunnes gård. Nyligen öppnades även Internationella Engelska skolan (F-9) vid Marbou.

Ni hittar Föreningens stadgar här: Stadgar

Våra årsredovisningar finns här: Årsredovsningar

Information om Avgifter finns här Avgifter

Under 2020 – 2021 hade föreningen stamrenovering. Tidigare har renovering av tak och fasader genomförts.

Under sensommaren 2022 har nya lekplatser byggts i de två innegårdarna AB (1 – 38) och C (39-61). I alla tre gårdarna AB (1 – 38), C (39 – 61) och D (62 – 87) kommer det ev. byggas grillplatser.

I årsavgiften ingår värme och vatten, samt 1-2 förråd som finns intill lägenheten.

Föreningen har tecknat avtal med TELE2 gällande Tv (basutbud) och bredband (100/10). För detta kommer alla boende att betala en månadsavgift på 225 kr

Årsavgiften höjdes den 1 januari 2024 med 20%, detsamma gäller för all parkering.

Årsavgiften höjs med 5% från den 1 april 2024, detsamma gäller för all parkering.

 

Den boende ska införskaffa en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Det finns 24 stycken garage, 15 stycken carport, 74 stycken parkeringsplatser, 4 El-laddningsplatser och ett MC-garage med 4 platser. För att ställa sig i kö tar man kontakt med Fenix.

P-Plats 220 kronor/månad

Carport 354 kronor/månad

Garage 492 kronor/månad

El-Laddningsplats 270 kronor/månad plus förbrukning

Mer information om parkering finns här: Parkering

Vid överlåtelse (försäljning+köp) av lägenhets borätt tas det ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Denna bekostas av säljaren.

Vid pantsättning (t.ex. vid tecknande av banklån) eller förändring av pantsättningen på borätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift på max 1% av prisbasbeloppet.

1 208 kr betalas av säljaren. 483 kr i pantsättningsavgift.

De flesta avgifterna ska till förvaltaren. När så inte är fallet ska betalning ske till föreningens bankgiro. Föreningens bank är Handelsbanken i Upplands Väsby och bankgironummer är
625-1821. Vid osäkerhet kontakta Fenix Ekonomi AB.