Välkommen på informationsmöte om föreningens ekonomi!

Hej alla medlemmar i BRF Travgatan!

Den 24 mars kl 18.30 kommer vi ha ett informationsmöte om föreningens ekonomi i
bollhallen i Smedby3, den som ligger under pizzerian.

Detta då vi i styrelsen förstår att det är mycket funderingar och frågor om föreningens
ekonomi så har vi bjudit in Fenix ekonomi som är vår ekonomiska förvaltare att hålla
ett informationsmöte till alla boenden där man kan ställa frågor och funderingar samt
få en ekonomisk förklaring till nuläget i föreningen.
Vi i styrelsen jobbar ihop med Fenix om hur vi ska kunna sänka kostnaderna för
föreningen på olika håll då över 60% av föreningens intäkter går till räntor och
amotering. Så vi vill presentera detta.

Varmt välkomna önskar Styrelsen i samarbete med Fenix!

Välkomna till dagens