Infobrev februari 2024

Hej! Här kommer årets första infobrev. Styrelsen har tagit ett beslut om att hyra ut föreningslokalen en tid framöver då det behövs fyllas på i kassaflödet. Den ligger nu ute på annons för uthyrning. Vilket innebär att styrelsen kommer ha möten på andra ställen. Vi kommer att sätta upp lokelns brevlåda utanför undercentralen, som ligger […]