Årstämman 2021

Tack till alla som kom på årsstämman idag 3 juli. Föreningen valde ny styrelse bestående av 7 ledamöter med 0 suppleanter i år. Den nya styrelsen består av Ordförande Jan Ögren, 1 mandat år kvar Vice ordförande Tanja Forss, nyval på 2 år Kassör Thomas Tallenberg, 1 mandat år kvar Sekreterare Therese Nord, omval på […]