Årstämman 2021

Tack till alla som kom på årsstämman idag 3 juli. Föreningen valde ny styrelse bestående av 7 ledamöter med 0 suppleanter i år.

Den nya styrelsen består av

Ordförande Jan Ögren, 1 mandat år kvar

Vice ordförande Tanja Forss, nyval på 2 år

Kassör Thomas Tallenberg, 1 mandat år kvar

Sekreterare Therese Nord, omval på 2 år

Ledamot Jens Ankargrip, omval på 1 år

Ledamot Reidar Bygren, omval på 1 år

Ledamot Stathis Andrianopoulos, ny val på 1 år

Filip Brolin har valt att avgå från styrelsen. Vi vill passa på att tacka Filip för allt han gjort under de år han varit med i styrelsen.

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan under fliken Föreningen – Årsredovisningar.

Vi tackar för förtroendet och önskar er alla en trevlig sommar.