Parkeringsplatser

Breddning och nybygge av parkeringsplatser Arbetet påbörjas tisdagen den 20 oktober och beräknas pågå cirka 2 veckor.   Under den första veckan kommer det att arbetas med markytor som ska möjliggöra bl.a. breddning av de friliggande parkeringsplatserna.  Då kan bilarna stå som vanligt på respektive parkeringsplats.   Under den andra veckan kommer målning att ske […]

Infobrev

  FÖRENINGSSTÄMMA 25 maj ,kl. 19.00 Vill du bli vald till styrelsen, hör gärna av dig. Föreningen behöver personer med byggtekniska kunskaper samt andra som vill ge insats för sin boendemiljö.   Hyres- och avgiftshöjningar: Hyresrätter, bostadsrätter, garageplats och carport höjs med 1,05% from april 2015 i enlighet med de kommunala bostadsbolagens överenskommelse med Hyresgästföreningen […]

Håll bommen stängd!

Vid infarten till området finns en vägbom. Denna skall vara stängd förutom vid passage. Varje gång du öppnar och passerar bommen skall du därefter stänga den igen. Det är inte tillåtet att ha den öppen medan du gör ärenden inne på området. Det ligger på varje medlems ansvar att dra ner bommen till stängt läge […]

Parkering i området.

Vi påminner alla medlemmar i föreningen att området skall vara bilfritt och man endast får ha sin bil inne på området under i- och urlastning. Att parkera i området är strängt förbjudet och man får under inga omständigheter köra bil inne på gårdarna eller andra gräsområden. Uppmärksammar du en bil som står parkerad inne på […]