Håll bommen stängd!

Vid infarten till området finns en vägbom. Denna skall vara stängd förutom vid passage. Varje gång du öppnar och passerar bommen skall du därefter stänga den igen. Det är inte tillåtet att ha den öppen medan du gör ärenden inne på området. Det ligger på varje medlems ansvar att dra ner bommen till stängt läge om du går förbi och upptäcker att den öppen.

Idag (27/2) blev en av våra medlemmar skadad så pass att hen blev körd akut till sjukhuset då en bom som stod uppe föll ner på dennes huvud. Olyckan hade kunnat undvikas om den som ställt upp bommen tagit ansvar och stängt bommen efter sig.

Bommar som lämnas öppna utgör även en mycket stor klämrisk för barn. Om ett barn har sina fingrar i bommens mekanik när denna faller ner och låser sig skulle det mycket väl kunna resultera i att fingret skulle behövas amputeras.
Olåsta bommar lämnar även en bra möjlighet för obehöriga att ta sig in på området.

Ni som öppnar bommen på andra sätt en med hemnyckeln måste genast sluta med det. Det skadar bommens mekanik och gör att vi måste lägga åtskilliga pengar på att reparationer.  Ni kan även komma att anmälas för skadegörelse!

Om du ser  någon som kör in i området utan att stänga bommen eller låser upp på något märkligt sätt meddela gärna detta till styrelsen via epost. Skriv då bilens registreringsnummer och vilken tidpunkt du såg detta ske.

Skulle en bom som står öppen inte gå i lås gör ni bäst i att antingen komma till mig (Filip) på Travgatan 77 eller till Mats på Travgatan 80 så fixar vi det och spar lite pengar till föreningen. Är ingen av oss hemma så felanmäl till Rewnew.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *