Information från projektledaren angående COVID-19 (Coronaviruset)

Hej! Vi följer folkhälsomyndigheten rekommendationer.Enligt de organisationer vi tillhör har vi inte idag rätt att stoppa arbeten pga corona.Om en boende blir sjuk ska de ej umgås med andra, utomstående, således ska de inte släppa in hantverkare i bostaden.Om en hantverkare får förkylningssymtom ska de ej gå till arbetet utan stanna hemma. Då det gäller […]

Nytt datum föreningsstämma

Styrelsen har beslutat att nytt datum för föreningsstämman är onsdagen den 14:e juni. Stämman hålls kl. 19:00 i föreningslokalen på Travgatan 6. Alla medlemmar är välkomna och kommer att få kallelse i brevlådan. Årsredovisningen för kalenderåret 2016 finns att hämta här. Pappersexemplar finns att hämta i föreningens brevlåda på Travgatan 6.

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Idag har vi skickat ut kallelse till föreningsstämma till alla medlemmar i brevlådorna. Här nedan återges kallelsen i digital form: KALLELSE till föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Travgatan Tid:    Tisdagen den 30 maj 2017, klockan 19.00-20.00 Plats:     Gårdslokalen på Travgatan 6 DAGORDNING Val av ordförande vid stämma och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av […]

Renew har ny app!

Vår förvaltare Renew har lanserat en ny app för smart phones som boende kan använda för smidig felanmälan. Detta har Renew meddelat via brev för ett tag sedan. Appen kan dessutom användas för att få viktiga meddelanden från förvaltaren och styrelsen så som planerade arbeten. Dessa levereras då till din smart phone som push-notiser. För […]

Årsmöte 30 maj

Den ordinarie föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 30:e maj i föreningens lokal på Travgatan 6 och kommer att börja kl. 19:00. Alla medlemmar i föreningen är välkomna att delta och att påverka föreningens arbete. Man kan också lämna motioner till föreningsstämman. Detta görs antingen med e-post till info@brftravgatan.se eller med brev i brevlådan på […]

Matavfallssortering

Vi har nu fått möjligheten att börja sortera matavfall! Du kommer snart att få en korg/behållare som kan placeras under diskbänken för papperspåsar avsedda för matavfall. Papperspåsar för matavfall hämtar du själv i ett utav soprummen. Skulle det varar slut på påsar, gör gärna felanmälan eller kontakta styrelsen. Använd gärna dubbla påsar för att stärka […]

Individuell vattenmätning

Föreningens vattenkonsumtion är hög och detta leder till extra avgifter för de boende. Som ett led i att komma tillrätta med detta kommer vi att installera individuell vattenmätning. Mätare installeras i UC-skåpen bredvid våra ytterdörrar som med jämna mellanrum rapporterar åtgången på både varmt och kallt vatten. Vattenkostnaden tas då bort från månadsavgiften och varje […]