Årsmöte 30 maj

Den ordinarie föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 30:e maj i föreningens lokal på Travgatan 6 och kommer att börja kl. 19:00. Alla medlemmar i föreningen är välkomna att delta och att påverka föreningens arbete.

Man kan också lämna motioner till föreningsstämman. Detta görs antingen med e-post till info@brftravgatan.se eller med brev i brevlådan på Travgatan 6.

Kallelse och dagordningen till stämman kommer senare, men de ordinarie punkterna finns listade i föreningens stadgar under §6.