Info från projektledaren!

Relining kommer att utföras av avloppen under husen, när reliningsker kan inget spolas i avloppet. Oavsett om ditt badrum renoveras eller ej så kommer det att omfattasav avstängningen i samband med relining av avlopp under husen,normalt 12 dagar, måndag till fredagen efter. Om det skulle vara så att någon spolar ner något i avloppet underdenna […]

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Här är den preliminära tidsplanen för stambytet. Universalbyggen kommer ta kontakt med dem boende inför varje etapp, boende behöver inte vidta några åtgärder innan de har blivit kontaktade. På grund av läget med Covid-19 eller andra uppkomna händelser så kan tidsplanen komma att ändras. Avvakta därför universalbyggens kontakt och information innan ni börjar rensa ut […]

Information från projektledaren angående COVID-19 (Coronaviruset)

Hej! Vi följer folkhälsomyndigheten rekommendationer.Enligt de organisationer vi tillhör har vi inte idag rätt att stoppa arbeten pga corona.Om en boende blir sjuk ska de ej umgås med andra, utomstående, således ska de inte släppa in hantverkare i bostaden.Om en hantverkare får förkylningssymtom ska de ej gå till arbetet utan stanna hemma. Då det gäller […]

Kallelse till extrastämma

Till torsdagen den 5/3 kallas föreningens medlemmar till informationsmöte och extra föreningsstämma på grund av den kommande stambytet. Även föreningens hyresgäster är välkomna att komma på informationsmötet. När?5/3Infomöte 18:00-19:00Extrastämma 19:00 Var?GALOPPGATAN 77 Smedby III Kallelsen har även delats ut i alla medlemmars brevlådor.