PRELIMINÄR TIDSPLAN

Här är den preliminära tidsplanen för stambytet. Universalbyggen kommer ta kontakt med dem boende inför varje etapp, boende behöver inte vidta några åtgärder innan de har blivit kontaktade.

På grund av läget med Covid-19 eller andra uppkomna händelser så kan tidsplanen komma att ändras. Avvakta därför universalbyggens kontakt och information innan ni börjar rensa ut badrum eller tar liknande åtgärder.