Kallelse till extrastämma

Till torsdagen den 5/3 kallas föreningens medlemmar till informationsmöte och extra föreningsstämma på grund av den kommande stambytet.

Även föreningens hyresgäster är välkomna att komma på informationsmötet.

När?
5/3
Infomöte 18:00-19:00
Extrastämma 19:00

Var?
GALOPPGATAN 77
Smedby III

Kallelsen har även delats ut i alla medlemmars brevlådor.