Info från projektledaren!

 1. Relining kommer att utföras av avloppen under husen, när relining
  sker kan inget spolas i avloppet.
 2. Oavsett om ditt badrum renoveras eller ej så kommer det att omfattas
  av avstängningen i samband med relining av avlopp under husen,
  normalt 12 dagar, måndag till fredagen efter.
 3. Om det skulle vara så att någon spolar ner något i avloppet under
  denna tid så kommer arbetet och avstängningen att förlängas med upp till 12 dagar.
  Det går att se var och från vilken lägenhet spolningen skett.
  En spolning under reliningen medför också extra kostnader för oss som förening.
 4. Med vänlig hälsning
  Micael Björk
  e-post: micael.bjork(at)gmet.se
 5. Info om relining och datum har gått ut till er som är berörda just nu. Hoppas ni respekterar detta. Så att detta arbete går smidigt och ej behöver förlängas pga att man använder vatten.
  Hälsningar Styrelsen!