Information från projektledaren angående COVID-19 (Coronaviruset)

Hej!


Vi följer folkhälsomyndigheten rekommendationer.
Enligt de organisationer vi tillhör har vi inte idag rätt att stoppa arbeten pga corona.
Om en boende blir sjuk ska de ej umgås med andra, utomstående, således ska de inte släppa in hantverkare i bostaden.
Om en hantverkare får förkylningssymtom ska de ej gå till arbetet utan stanna hemma.


Då det gäller tillfälliga duschar och toaletter så har det på andra stambyten löst på så sätt att de som har
förkylningssymtom hänvisas till vissa utrymmen och de utan symtom till andra.

De som tillhör de över 70år har fått en ”skogstoa” i lägenheten, men arbetet har fortsatt även i dessa lägenheter.

Stambytet bedrivs ju inte i samma utrymme som man vistas i i lägenheten.
Vi får regelbundet information om hur vi ska agera i entreprenader med kvarboende, sker det förändringar kommer det
även tillämpas hos er.

Med vänlig hälsning
Micael Björk