Årsstämman 2024

Stort tack till alla som deltog på föreningsstämman den 24 juni 2024.

Den nya styrelsen består nu av

Ordförande Tanja Forss

Vice ordförande Jens Ankargrip

Kassör Alexandra De Geer

Sekreterare Therese Nord

Ledamot Thomas Tallenberg

Ledamot Reidar Bygren.

Vi tackar för förtroendet och tackar de avgående styrelseledamöterna för allt arbete ni bidragit med i föreningen.

Vi kommer behöva söka efter ny kassör då nuvarande önskar lämna sitt uppdrag inom kort.

 

Vi i styrelsen önskar er en trevlig sommar.