Individuell vattenmätning

Föreningens vattenkonsumtion är hög och detta leder till extra avgifter för de boende. Som ett led i att komma tillrätta med detta kommer vi att installera individuell vattenmätning. Mätare installeras i UC-skåpen bredvid våra ytterdörrar som med jämna mellanrum rapporterar åtgången på både varmt och kallt vatten. Vattenkostnaden tas då bort från månadsavgiften och varje boende betalar därefter för sin egen faktiska vattenkonsumtion. Betalning kommer ske via vår förvaltare i samband med månadsavgiften.

Vi hoppas att detta leder till att varje boende tar ett större ansvar för sin egen vattenkonsumtion samt att fixa läckande kranar/toalettstolar och att vi därigenom kan sänka både vattenåtgången och kostnaderna. För ett hushåll med normalförbrukning (eller lägre) så är förhoppningen att kostnaderna ska minska något och att storkonsumenter själva ska betala för sin förbrukning istället för att övriga föreningen bidrar.