Matavfallssortering

Vi har nu fått möjligheten att börja sortera matavfall!

Du kommer snart att få en korg/behållare som kan placeras under diskbänken för papperspåsar avsedda för matavfall. Papperspåsar för matavfall hämtar du själv i ett utav soprummen. Skulle det varar slut på påsar, gör gärna felanmälan eller kontakta styrelsen. Använd gärna dubbla påsar för att stärka upp sorteringen.

Du kommer också att få en kylskåpsmagnet. Ha gärna den framme för att stämma av vad som ska sorteras som matavfall. För mer info läs gärna det utdelade infobladet eller läs på kommunens hemsida för matavfall eller deras informationsbroschyr.

Tusen tack för att du bidrar till miljön och samtidigt minskar föreningens sophanteringskostander!