Mer grävarbete

Under denna vecka (med start på onsdag 15/2) kommer vi att fortsätta med fler grävarbeten för att fixa fler vattenläckor. Det kommer igen att grävas i närheten av undercentralen vid Travgatan 40. Under lagningsarbetet kan både varmvattnet och kallvattnet tillfälligt behövas stängas av.