Hyreshöjning hyreslägenheterna

Från och med 1 januari 2017 höjer vi hyran för våra hyreslägenheter med 1,25%. Denna höjning aviseras retroaktivt med avierna som skickas ut nu i mars. Höjningen för januari, februari och mars betalas alltså retroaktivt under april, maj och juni.

Avgiften för bostadsrätterna påverkas inte av denna höjning.