Infobrev februari 2024

Hej! Här kommer årets första infobrev. Styrelsen har tagit ett beslut om att hyra ut föreningslokalen en tid framöver då det behövs fyllas på i kassaflödet. Den ligger nu ute på annons för uthyrning. Vilket innebär att styrelsen kommer ha möten på andra ställen. Vi kommer att sätta upp lokelns brevlåda utanför undercentralen, som ligger […]

Tele2

För information! Hej Allihopa! Föreningen har ett gammalt gruppavtal med TELE2 som är ganska dyrt. Då styrelsen kollar över vad föreningen kan dra in på så har Vi har fantastiska nyheter att dela med er! Genom samarbete med TELE2 har vi lyckats förhandla fram ett gemensamt avtal med Tele2 som erbjuder er ett generöst utbud […]

Infobrev december 2023

Hej! Extrastämman är nu avklarad och vi välkomnar Alexandra DeGeer som ny kassör, Thomas Tallenberg som ledamot och Stathis Andrianopoulis som suppleant. Tack till er boenden som tog er tid att komma till extrastämman. På extrastämman fick styrelsen önskan om mer information till boenden. Så styrelsen kommer att ha informationsträffar för boenden 2 gånger om […]

Extrastämma den 3/12

Den 3:december hölls en extrastämma med anledning av byte av styrelseledamöter Ny kassör blev Alexandra DeGeer som lämnade suppleantposten Thomas Tallenberg lämnade kassörsposten och blev istället ledamot Stathis Andrianopoulis valdes till suppleant I samband med extrastämman så beslutades att vid varje städdag kommer ett kort informationsmöte att hållas för intresserade medlemmar  

Parkeringsplatser

Breddning och nybygge av parkeringsplatser Arbetet påbörjas tisdagen den 20 oktober och beräknas pågå cirka 2 veckor.   Under den första veckan kommer det att arbetas med markytor som ska möjliggöra bl.a. breddning av de friliggande parkeringsplatserna.  Då kan bilarna stå som vanligt på respektive parkeringsplats.   Under den andra veckan kommer målning att ske […]