Infobrev/info letter

Hej,

Styrelsen vill informera att det inte blir någon städdag denna höst.

Containern kommer torsdag den 20 oktober.

The board wants to inform that there will be no cleaning day this autumn.

The container will arrive on Thursday, October 20.