Infobrev december /info letter December

Om ni mejlar styrelsen svarar vi dem på styrelsemötet som sker en gång per månad. Vid akuta ärenden kontakta Fenix på 08 208 208 eller på info@fenixab.se. Frågor och svar finns på hemsidan https://www.brftravgatan.se/ och i Bopärmen https://www.brftravgatan.se/boende/boparmen/

Föreningen har under en period haft problem med återvinningen av papper, plast, kartong och metall. Kommunen har upphandlat nya avtal och det har påverkat våra upphämtningar. Styrelsen håller på att åtgärda detta. Ser ni att det är fullt i kärlen önskar vi att ni kör avfallet till SÖRAB. Det som ställs på golvet får vi i föreningen själva ta hand om.

If you email the board, we will answer them at the board meeting, which takes place once a month. In case of emergency, contact Fenix on 08 208 208 or on info@fenixab.se.

For a period of time, the association has had problems with the recycling of paper, plastic, cardboard and metal. The municipality has procured new contracts and this has affected our pick-ups. The board is in the process of fixing this. If you see that the vessels are full, we want you to drive the waste to SÖRAB. What is put on the floor, we in the association have to take care of ourselves.