Info brev Oktober/Info letter October

Denna månad har styrelsen följande information till er boende.

Avgiften för bostadsrätterna kommer vara desamma tillsvidare då vi har god ekonomi i föreningen. Det pågår förhandlingar med Hyresgästföreningen gällande hyrorna för våra hyresgäster.

Upplever ni att det är kallt hemma? Om elementen är kalla finns det information i Bopärmen på sida 19 om hur man luftar elementen. Bopärmen finns även på vår hemsida under fliken Boende. Det går även bra att kontakta Fenix för hjälp med luftning.

Vi har efterfrågat offert för att sätta upp 2 lampor vid infarten till den lilla parkeringen.

Har ni frågor och funderingar som rör området är ni välkomna att mejla informationen till info@brftravgatan.se

This month, the board has the following information for your residents.

The fee for the condominiums will be the same until further notice as we have good finances in the association. There are ongoing negotiations with the Tenants’ Association regarding the rents for our tenants

Do you feel that it is cold at home? If the elements are cold, there is information in the Bopärmen on page 19 on how to air the elements. The nest binder is also available on our website under the page Boende. You can also contact Fenix for help with aeration.

We have requested a quote to set up 2 lights at the entrance to the small parking lot.

If you have questions and concerns regarding the area, you are welcome to email the information to info@brftravgatan.se