Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 9 mars

Stockholm Exergi informerar om följande:

Hej!

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 9 Mars.
Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta
görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en
eventuell effektbristsituation.
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna,
radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av
varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Med vänlig hälsning
Stockholm Exergi