Möte med kommunen

Den 28:e september kommer en representant från styrelsen att träffa kommunen inom ramen för samverkansprojektet ”Ett tryggare Smedby”. Där kommer bland annat renhållning, trafikingenjörer, och gatuchefen vara med.

Har ni synpunkter som ni vill att vi framför i detta möte så hör av er till oss i styrelsen på e-mejl info@brftravgatan.se. Det kan röra saker så som belysning, skyltar, trafikfaror, behov av farthinder, oklippta gräsmattor och buskar, kantstenar i området, men även andra saker som ryms inom samverkansprojektet Ett tryggare Smedby.