Information mars

Vi har återigen råttor i området. Det är önskvärt att ni inte matar fåglarna då maten drar till sig råttor.

Vid Travgatan 1 – 3 finns ett hål i marken som en boende har varit hjälpsam med att felanmält till kommunen, tack för detta. Vi hoppas att kommunen kommer att laga hålet där varningsskylten finns.

Vecka 16, torsdagen den 20 – 24 april kommer Container till området. Vi kommer även ha städdag den 23 april. Mer information kommer.

We again have rats in the area. It is desirable that you do not feed the birds as the food attracts rats.

At Travgatan 1 – 3 there is a hole in the ground that a resident has been helpful in reporting errors to the municipality, thank you for this. We hope that the commune will fix the hole where the warning sign is located.

Week 16, Thursday, April 20 – Monday , April 24, Container will come to the area. We will also have the cleaning day on April 23. More information to come.