Infobrev april 2022, uppdaterad version

Infobrevet för april som utdelades föll sekreteraren bort i den engelska delen.