Valberedning för styrelse 2018

Vill du få värdefull erfarenhet av hur ett stort bostadsföretag fungerar?

Då ska du delta i styrelsens arbete. Brf Travgatan är en stor bostadsrättsförening med 100 lägenheter. Det är både spännande och lärorikt att få delta i arbetet att förvalta en så pass stor förening.

Detta är ett tillfälle för dig som vill få inblick i hur vår bostadsrättsförening fungerar och vad bostadsförvaltning innebär. Du får värdefulla insikter och erfarenheter som du kommer få användning för oavsett yrke eller sysselsättning. Dessutom får du stora möjligheter att påverka trivseln i vårt boende. 

Styrelsemöten brukar hållas var tredje vecka, ibland något oftare. Genom att medverka i styrelsen får du inte bara bättre kontroll över den investeringen som en andel i en BRF medför utan även en större förståelse av vad som sker här på travgatan.

Nu behöver styrelsen kompletteras, flera platser måste besättas. Vi uppmanar därför alla medlemmar att fundera om de har möjlighet att avvara ett antal kvällar i månaden till möten och annat styrelsearbete.

 

Meddelad intresse senast den 22 april till val@brftravgatan.se