Tack för deltagande på årsstämman!

Idag den 17 juni har vi haft årsstämma och vi i styrelsen tackar för ert deltagande och förtroendet.

Den nya styrelsen består av:

Ordförande: Jan Ögren

Vice ordförande: Jens Ankargrip

Kassör: Thomas Tallenberg

Sekreterare: Therese Nord

Ledamöter:

Efstathios Andrianopoulos

Reidar Bygren

Ann Catrin Blomqvist

Suppleanter:

Alexandra De Geer

Fadi Sabah

Vi tackar Tanja Forss för dessa år och önskar dig allt väl i framtiden.