Stambyte v.36

Under veckan som gått så har det skett fortsatta förhandlingar med banken. I nuläget så väntar man svar från banken om de åtgärder som lades fram är tillräckliga för att fylla bankens nya krav. Ekonomirådgivaren från våran förvaltare meddelar att vi förhoppningsvis får svar tidigt nästa vecka. När nästa steg kan dra igång kommer vi givetvis undersöka hur detta uppehåll har påverkat tidsplanen.

Som tidigare nämnt är tidsplanen preliminär och kan komma att ändras. Vi i styrelsen förstår det som att bygget inte kommer pågå över jul och nyår eftersom många är lediga då. Det två veckors uppehållet som var inplanerat kommer troligen inte flyttas till efter nyår. Vi måste dock avvakta tills allt är klart med banken och arbetet kan dra igång innan vi kan se exakt hur tidsplanen har påverkats.

Angående avgiftshöjning så kommer en sådan ske. Det ligger i styrelsens planering att denna kommer ske i samband med årsskiftet 2019-2020. Hur stor höjningen blir beror i nuläget till stor del på resultatet från bankförhandlingarna.

Det har kommet en rad frågor på föreningens Facebook sida. Där en var varför styrelsen inte lagt ut telefonnummer till projektledaren. Styrelsen är av förståelsen att Ala driver flera projekt löpande och att om alla ska ringa honom så finns det stor risk att återkopplingar glöms, projekt blandas ihop och att fel information ges. Därför valde styrelsen att rekommendera att man e-postar Ala eventuella frågor. Vill man ringa Ala så är det styrelsens erfarenhet att han gör sitt yttersta för att svara och vara till lags.

Information om hur varje etapp kommer gå till kommer under arbetets gång ges löpande till de boende som berörs av varje etapp. Lika så kommer information om tillval och möjlighet att titta på tillval ges till alla löpande av entreprenören i samarbete med Ala.

Fortsätt gärna att ställa frågor till styrelsen via mejl och Facebook men tänk på att hålla en god ton. Det kan vara så att du inte får svar direkt antingen för att styrelsen behöver ta hjälp av Ala eller annan expert för att svara på din fråga eller för att frågan är av sådan natur att den berör samtliga boende. I det senare fallet så kommer frågan tas med till dessa info-utskick.

Denna information kommer utöver att publiceras på Facebook och våran hemsida även publiceras på våra infotavlor i området.