Städdag, radon och stambyte

Information vecka 43

Hösten har kommit till Travgatan och det är dags för infomöte och städdag. Städdagen är planerad till lördag den 9 november. Vi samlas klockan 9 och siktar på att korvgrillning startar när vi är klara någon gång mellan 12 och 13. Utlottning av presentkort utlovas som vanligt.

I och med att det annalkande arbetet med stammarna så har styrelsen beslutat att ha årets container en hel vecka. Den kommer 4/11 och försvinner den 11/11. På fredagen den 8/11 så kommer den tömmas.  Är den full så vänta på tömningen, sticker det upp saker ovanför när de kommer för att tömma så kommer de inte kunna tömma containern.

Angående stambytet så fortgår arbetet men efter förhandlingarna med banken så har styrelsen blivit tvungna att besluta förändra projektet. Banken har ansett att belåningsgraden är i allt väsentligt högre än vad de finner lämpligt varför vi måste meddela att köksstommar och inredning i köket inte kommer ingå i projektet. Förhandlingarna som pågått senaste tiden har handlat om att sänka priset för att kunna inkludera köken men föreningens ekonomi tillåter alltså inte det trots sänkta priser. Entreprenören vi kommer samarbeta med kommer därför arbeta med de befintliga köken som vi har. Styrelsen undersöker möjligheten att ha med nya kök som tillval och det ser lovande ut.

Eftersom bankens krav har tvingat oss att omformulera projektet har styrelsen beslutat att ta in nya anbud och göra nya förhandlingar. Efter dessa nya anbud har föreningen lyckats förhandla ner priset för stambytet till en nivå där den tidigare valda entreprenören inte framstod som det bästa alternativet. Istället har en leverantör som har större finansiella muskler samt erbjuder lägre pris hittats. Som följd av detta har styrelsen beslutat att även byta projektledare.

 Vi kommer hålla infomöte v.45. En kallelse kommer delas ut under den kommande veckan när vi vet vilken dag som fungerar för leverantör och lokal.  Det vi kommer prata om på informationsmötet är hur projektet kommer fortgå. Presentera de nya leverantörerna och även svara på eventuella frågor.

Vi i styrelsen förstår irritationen som kommit av att dessa förhandlingar har lett till men ser att det viktigaste är att vi efter projektet kan vara nöjda med arbetet och fortsatt har en förening med god ekonomi.

Slutligen har vi nu fått resultatet från radonmätningen. Resultatet kommer delas ut till de berörda lägenheterna. Styrelsen kommer undersöka vad för åtgärder som behöver göras i de lägenheter där radon överskrider gränsvärden.