Städdag 6 maj kl. 10

Lördagen den 6:e maj håller vi städdag. Samling sker kl. 10:00 på baksidan av föreningslokalen på Travgatan 6 för utdelning av arbetsuppgifter. Vi håller på fram till kl. 12. Precis som i höstas anordnas korvgrillning och lotteri för städdeltagarna efter utfört arbete.

Styrelsen hoppas på stor uppslutning och vackert grillväder!