Läcksökning pågår

Varmvattnet har stängts av idag för sökning och lagning av en läcka.