Inget infobrev för februari

Styrelsen har för närvarande ingen information att gå ut med.