Information Vecka 38

Samtalen med banken har enligt Torbjörn gått framåt men vi har fortfarande inte fått något slutgiltigt besked. Detta är givetvis väldigt frustrerande för alla inblandade men faktum är att det är banken som håller i taktpinnen under detta skeende. Det har inte kommit in så många frågor som styrelsen förväntade sig men de frågor som har kommit har haft två teman; banken/lånet och avgifter.

  • Varför är inte allting klart med banken innan detta steg i projektet?

    När föreningen vill låna pengar så sker inte det på samma sätt som när vi lånar pengar privat. Ett krav banken har ställt är att de behövde ha in offerter innan de kan ge oss ett lånelöfte. Detta innebär i praktiken att planeringen måste var nästintill färdig innan banken är villig att ta ställning till lånet. Olika banker har även olika krav på hur de önskar att projektet genomförs (hur lång tid bygget får ta, när betalningen ska ske och hur kontrollfunktioner skall fungera). Och slutligen så skiljer sig räntan mellan olika banker. Allt detta (summa, villkor, ränta) är sådant som Torbjörn (vår ekonomiska rådgivare) nu håller på att förhandla om. Detta har dragit ut på tiden, men det måste få ta tid för att föreningen och bygget ska få de absolut bästa villkoren.
  • Behöver vi betala medan arbetet pågår?

    Det enkla svaret är ja, det kommer vi behöva. Det är viktigt att komma ihåg att en bostadsrättsförening inte är ett vinstdrivande företag. Traditionellt har föreningen haft låga avgifter och det kommer vi även ha i framtiden. Det avgifterna går till är de kostnader föreningen har för att hålla husen i gott skick. Skulle vi säga att man inte behöver betala under veckorna som arbetet pågår måste vi betala en högre avgift sedan. Målet är att avgiften ska spegla utgifterna över en längre tid. Det är alltså en självkostnadskalkyl utan vinstintresse. Föreningen behöver betala X för sophämtning det innebär att alla boenden delar på den kostanden och får betala varsin liten del av X.
  • Kommer avgiftshöjningen bli lika för alla?

    Avgiftshöjningen kommer vara procentuellt lika stor för alla. Våra avgifter är kopplade till storleken på våra lägenheter, de som ha de största lägenheterna betalar mest och de som har de mindre betalar minst. Höjningen kommer genomföras med samma procentenheter för alla.

Slutligen vill vi informera om att byggnadsställningar ställts upp på den stora gården då det pågår arbete med en vattenskada.

Vi ber er även att fortsatt hålla en god ton på Facebook. Styrelsen förstår och delar besvikelsen över det uppkomna läget och gör tillsammans med Renew, projektledaren och entreprenören sitt yttersta för att försöka komma vidare i processen. Vi ber er även att om ni har oro eller frågor så e-posta in dem till oss så vi får möjligheten att besvara dem. info@braftravgatan.se