Infobrev juni 2023

Hej
Här kommer sista infobrevet för sommaren.
Vi påminner om att det är Årsmöte på lördag den 17 juni kl. 14.30.
Lilla bommen behöver man ha en brandnyckel för att öppna,
även risfickan finns det en nyckel som är gamla soprumsnyckel, om ni inte har någon kan ni kontakta Fenix för att få detta.

Om ni mejlar till styrelsen vänligen skriv vilket nummer ni bor på och kontaktuppgifter till er utöver mejladressen.

Hi
Here is the last info letter for the summer.
We remind you that there is an annual meeting on Saturday 17 June at 14.30.
You need a fire key to open the small boom,
there is also a key that is an old garbage room key, if you do not have one, you can contact Fenix to get this.

If you email the board, please write what number you live on and contact information for you in addition to the email address.