Info Vecka 40

Under den kommande veckan så har Strömviks valt att av etablera. De kommer alltså ta bort byggbodarna.  Förhandlingar mellan föreningen, banken och entreprenör fortsätter, Anledningen till detta är att föreningen ska få det så bra som möjligt. Mer info kommer komma på informationsmötet.

Styrelsen har gett Torbjörn på Renew i uppdrag att kalla till möte. Han arbetar med att finna tid och lokal vilken fungerar för samtliga inblandade. Sedan kommer Renew dela ut inbjudan till alla boenden.

När alla förhandlingar är klara så kommer det komma en ny tidsplan för arbetet. Efter samtal med entreprenören så kommer arbetet troligen tidigast kunna börjas i januari. Detta kan dock komma att förändras men när alla förhandlingar är klara så kommer en ny tidsplan skickas ut.