Info från Stockholm Exergi

Nu testar vi värmefördelning vid extremsituationer
För din och Stockholms skull
För att vår stad ska fungera behöver vi hjälpas åt. Vi på Stockholm Exergi jobbar dagligen med att se till att ni som kunder ska ha det varmt och skönt inomhus och det vill vi uppnå på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Vi har god marginal för att klara värmeleveranserna till er, men det kan uppstå vad vi kallar extrema situationer som kräver en extra insats från oss och vårt fjärrvärmesystem. De extrema situationerna är mycket ovanliga men skulle till exempel kunna uppstå när det i Stockholm under en längre period är väldigt kallt samtidigt som vi får omfattande driftproblem på någon av våra anläggningar. Det är som sagt ovanligt, men om det händer är det viktigt att vi är förberedda att möta den på bästa sätt.Därför moderniserar vi nu fjärrvärmesystemet, för att på ett mer effektivt sätt stå redo att fördela den tillgängliga värmen jämnt om en extrem situation skulle uppstå.
Värmefördelning är en modernisering av fjärrvärmen
Med hjälp av vårt nya system, så kallad värmefördelning, kommer vi att vid en extrem situation kunna gå in och tillfälligt fördela värmen jämnt i staden. Den här moderniseringen av fjärrvärmesystemet innebär att enskilda hus och stadsdelar inte behöver uppleva avsevärt lägre inomhustemperaturer under den extrema situationen i och med att vi i stället fördelar värmen som finns jämnt.

Vad kommer vi att göra?
Vi kommer att göra ett test av värmefördelning den 7 december 2021 för att, i händelse av att en extremsituation skulle inträffa, vara väl förberedda.
Den gateway* som tidigare har installerats hos er möjliggör att vi kan utföra värmefördelning, det vill säga fördela värmen till alla kunder ifall det skulle bli nödvändigt. Du är en av de utvalda kunderna för testet och därför kontaktar vi dig nu. Testet kommer genomföras dagtid den 7 december och innebär att vi under cirka två till fem timmar styr ner värmen något i er fastighet.. Vår bedömning är att inomhustemperaturen i er fastighet inte ska påverkas märkbart under testet. Varmvattnet kommer att fungera som vanligt.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på kundservice@stockholmexergi.se eller 020-31 31 51.
Varma hälsningar,
Stockholm Exergi