Brandskyddsrond och radonmätning

Föreningen har genomfört en brandskyddsrond i området. Som ett led i att förbättra vår brandsäkerhet kommer några lägenhetsinnehavare att bli ombedda att rensa upp på sin altan och/eller framför ytterdörren för att hålla utrymningsvägar fria.

Vi är enligt lag skyldiga att mäta radon och hålla radonvärden under kontroll i våra bostadslägenheter. Därför har vi delat ut randonmätare till några utvalda lägenheter. Har du fått mätare ombeds du placera ut dessa så snart som möjligt. Detaljerade instruktioner för detta har delats ut tillsammans med mätarna. Är det något som är oklart kan du kontakta styrelsen.